کفش ورزشي مناسب را چگونه انتخاب کنيم؟

انتخاب کفش مناسب با اندازه و شکلي مطلوب يکي از نکات قابل توجه براي افرادي است که ورزش مي کنند، به راستي کفش ورزشي مناسب بايد چه شاخص هايي داشته باشد و آن را چگونه انتخاب کنيم؟

طراحی سایت

طراحی وب سایت

انتخاب کفش مناسب با اندازه و شکلي مطلوب يکي از نکات قابل توجه براي افرادي است که ورزش مي کنند، به راستي کفش ورزشي مناسب بايد چه شاخص هايي داشته باشد و آن را چگونه انتخاب کنيم؟

بالای صفحه

انتخاب کفش مناسب با اندازه و شکلي مطلوب يکي از نکات قابل توجه براي افرادي است که ورزش مي کنند، به راستي کفش ورزشي مناسب بايد چه شاخص هايي داشته باشد و آن را چگونه انتخاب کنيم؟ تهيه کفش ورزشي مناسب که امروزه به عنوان يکي از ابزار اصلي هر رشته ورزشي مطرح است براي اجراي بهتر ورزش بسيار مهم بوده و داراي سه کارکرد اصلي حفاظت از پا، راحتي و حمل وزن بدن است. به طور کلي عناصر آناتوميک و فيزيولوژيک به طور همزمان سبب حرکت موثر مي شوند. درحرکت سه فاکتور حرکت ايمن، حرکت موثر و حرکت با کيفيت بسيار مهم است. آناتومي اصلي يک پا را ۲۶ استخوان، ۳۳مفصل، ۱۹عضله و يک گروه از ليگامنت ها تشکيل مي دهند. ساختار پا نقش بسيار مهمي درحرکت دارد. علوم حرکت شناسي و بيومکانيک در حرکت پا بسيار به يکديگر وابسته هستند. يک پا به طور متوسط روزانه ۱۰هزار بار با زمين برخورد مي کند و به طور ميانگين ۱۸۶هزار و ۷۵ کيلومتر را در طول زندگي طي خواهد کرد، در پرش يک پا و يا دريک گام بلند حدود ۳۱۵ و نيم کيلومتر فشار روي پاي ورزشکار وارد مي شود. درپا سه مکانيسم ذخيره انرژي(جذب شوک) شامل کشش تاندون آشيل، صاف شدن قوس پا و بالشتک زيرپاشنه پـا وجود دارد.
براي رعايت سه فاکتور مهم درحرکت بايد توجه زيادي به پا داشته باشيم و براي رسيدن به اين هدف بايد کفش مناسبي را انتخاب کنيم. يک کفش ورزشي مناسب داراي آناتومي خاص خود بوده که قسمت هاي مهم آن شامل محل شست پا، پشت پاشنه، داخل کفي، وسط کفي، خارج کفي، گردني مچ پا و زائده پاشنه است.

چند نکته براي انتخاب کفش مناسب ورزشي

۱) کفش بايد اندازه پا باشد نه اينکه صرفاً زيبا باشد.
۲) در هنگام خريد هر دو لنگه کفش را امتحان کنيد.
۳) وقتي کفش را پوشيديد بايستيد و مطمئن شويد که در پنجه پا سه تا ۱۲ميليمتر از انگشت شصت پا فضاي خالي وجود دارد.
۴) هرگز کفش تنگ به اميد اين که جا باز مي کند نخريد.
۵) کفشي بخريد که براي ورزش مورد نظر طراحي شده باشد.
۶) اگر پاي شما به چرم روي کفش فشار مي آورد به طوري که سبب بيرون زدگي از کفش مي شود آن را کنار بگذاريد .
۷) کفشي بخريد که به اندازه کافي حرکت را کنترل کند.
۸) افراد با قوس کف پاي زياد از کفش هايي استفاده کنند که انعطاف پذيري بالايي داشته باشد و از پوشيدن کفش هايي که پا را محدود مي کند خودداري کنند.
۹) افراد داراي کف پاي صاف بايد کفش داراي لايه مياني بسيار سفت براي کنترل حرکت و کاهش ميزان چرخش داخلي بپوشند .
۱۰) افرادي که داراي قوس کف پاي طبيعي هستند بايد کفش هايي بپوشند که برآمدگي مختصر دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید